Jaunākās ziņas

Ķekavas novada dome apstiprina METRUM izstrādāto Ķekavas novada teritorijas plānojumu
21.05.2020 METRUM teritorijas plānošanas speciālisti Māras Kalvānes vadībā un sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību ir pabeiguši darbu pie Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes, ko Ķekavas novada dome vakar apstiprināja domes sēdē. Izstrādātais teritorijas plānojums ir idejiski un saturiski vienots plānojums visām Ķekavas novada teritoriālajām vienībām – Ķekavas pagastam, Baložiem un Daugmales pagastam.
Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi
24.10.2019 Izstrādāta interaktīva karte Jurmala.tergis.lv, kur var pārliecināties par saņemtajiem iesniegumiem un iepazīties ar iesniegtajiem priekšlikumiem Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.