Ar informatīvu pasākumu noslēgusies Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde

Ar informatīvu pasākumu noslēgusies Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde

21. jūlijā Dārziņu apkaimē Vladimira Kudojara parkā notika 2017. gada 13. jūnijā Rīgas domes sēdē apstiprinātā Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma (turpmāk – Tematiskais plānojums) izstrādes noslēguma pasākums.

Tematiskais plānojums ir pirmais dokuments, kurā tiek vērtēta situācija Dārziņu apkaimē ilgtermiņā. Plānojums atspoguļo institūciju, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību, kā arī Dārziņu apkaimes iedzīvotāju vienotu skatījumu uz apkaimes teritorijas attīstību un var kalpot par pamatu projektu realizācijai Dārziņu apkaimes teritorijā.

Pasākuma mērķis bija uzsvērt sadarbības nozīmīgumu Tematiskā plānojuma izstrādes procesā un dot pozitīvu impulsu turpmākai sadarbībai Tematiskā plānojuma risinājumu īstenošanā.

Pasākuma laikā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors Dzintars Balodis iepazīstināja klātesošos ar Tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanas un izstrādes procesa virzību. Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs sniedza ieskatu par Tematiskā plānojuma izstrādes laikā īstenoto sadarbību ar iedzīvotājiem un citām sabiedrības iesaistes aktivitātēm. Tematiskā plānojuma izstrādātāja METRUM pārstāvji Mārtiņš Trukšāns un Māra Kalvāne informēja par projekta nozīmīgumu Dārziņu apkaimes turpmākajā attīstībā, norādot, ka Tematiskā plānojuma izstrādātājiem šāda veida plānošanas dokuments ir inovācija, un, ka tematiskais plānojums ir ļoti labs plānošanas līmenis, lai izprastu un risinātu tieši konkrētai apkaimei nozīmīgas jautājumus un izstrādes procesā kvalitatīvi iesaistītu sabiedrību. Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības pārstāve Agita Vismane – Bitmane pateicās Dārziņu iedzīvotājiem un Rīgas domes struktūrvienībām par kopīgi paveikto lielo un vērtīgo darbu.

METRUM pateicas visām Tematiskā plānojuma izstrādē iesaistītajām pusēm un izsaka īpašu pateicību Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrībai par sadarbību un ieguldīto darbu.