Paziņojums par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma publisko apspriešanu

Paziņojums par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas Domes 27.07.2017. lēmumu Nr.34 (protokols Nr. 4, 3.punkts), publiskajai apspriešanai tiek nodota Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pirmā redakcija un Vides pārskata projekts.

Publiskā apspriešana notiks no 7. augusta līdz 11. septembrim.

Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 22. augustā plkst. 16.00 Rēzeknes pilsētas domē semināru zālē (134.kab).

Ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rēzeknes pilsētas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē.

 

Vēlies uzzināt vairāk?

RSS

Iesaki šo lapu

Klientu sadaļa