Konference /

2013. gada konference

„Plānošanas process – attīstības veicinātājs vai šķērslis?”

2013.gada 29.maijā Rīgā notika teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem veltīta konference „Plānošanas process – attīstības veicinātājs vai šķērslis?”, kurā piedalījās ministriju, pašvaldību, Valsts zemes dienesta pārstāvji, plānotāji, arhitekti, nekustamā īpašuma attīstītāji un citi interesenti. Konferenci rīkoja Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA sadarbībā „Metrum”, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās atīstības ministriju un Valsts zemes dienestu.

Konferences programma

Piedāvājam konferences videoierakstu, kā arī ziņotāju prezentācijas

1.daļa skatīties video

Vispārīgie apbūves noteikumi un TAPIS – izaicinājums pašvaldību plānotājiem
Ingūna Urtāne, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore

Teritorijas Attīstības Plānošanas Izmaiņu Sākums (TAPIS)
Mārtiņš Rancāns, „Tieto Latvija” tirdzniecības vadītājs
Andis Miltuzis, „Tieto Latvija” TAPIS sistēmas arhitekts

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma
Maija Bērziņa, VZD ģenerāldirektora vietniece kadastra jautājumos

2.daļaskatīties video

Planning issues at an international level (Common problems of planning law affecting the world)
John Burrows, B.Arch RIBA ARB, „Burrows Little Ltd.” direktors, „Leisure Property Forum Ltd.” direktors (Londona)

Lokālplānojums – kas tas ir?
Ilze Aigare, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktores vietniece

Teritorijas plānošanas dokumentu kopums – līdzeklis konkrēta attīstības projekta īstenošanai. Vai reglamentētais plānošanas process un prakse Latvijā atbalsta attīstības projektu īstenošanu?
Māra Kalvāne, „Metrum” teritorijas plānošanas projektu vadītāja

3.daļaskatīties video

Zemes izmantošanas tiesiskie aspekti
Edvīns Kāpostiņš, VARAM Zemes politikas nodaļas vadītājs

Teritorijas plānojumu izmantošana kadastrālajā vērtēšanā
Jānis Skaris, VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments

Nekustamā īpašuma nodoklis un tā aprēķina metodes ES valstīs
Marina Bičkovska, „BDO Tax” direktore

4.daļaskatīties video

Diskusiju panelis
Piedalās Olga Rudzika, „Pro Kapital Latvia” direktore, Gvido Princis, Rīgas pilsētas galvenais arhitekts, Ingūna Urtāne, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore, Andis Kublačovs, Latvijas Teritorijas plānotāju asociācijas priekšsēdētājs, John Burrows, „Burrows Little Ltd.” direktors, Edgars Šīns, „Metrum” padomes priekšsēdētājs, moderators – uzņēmējs Māris Gailis.