Konference /

2014. gada konference

„Investori un pašvaldības – sabiedrotie vai pretinieki?”

2014.gada 11.jūnijā Rīgā notika ikgadējā teritorijas attīstības plānošanas konference, kas šoreiz bija veltīta pašvaldību un investoru sadarbības jautājumiem teritoriju attīstības plānošanas un investīciju piesaistes procesā.

Konferenci “Investori un pašvaldības – sabiedrotie vai pretinieki?” rīkoja Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija sadarbībā ar pasākuma ģenerālsponsoru “METRUM”.

Konferences galvenie temati:
- Pašvaldību lēmumu pieņemšana plānošanas procesā;
- Pašvaldību un attīstītāju sinerģija infrastruktūras izbūvē;
- Pašvaldību pieredze sadarbībai ar attīstītājiem;
- Attīstītāju pieredze investīciju projektos dažādās Latvijas administratīvajās teritorijās un ārvalstīs.

Konferences programma

Piedāvājam iepazīties ar konferences ziņotāju prezentācijām

Lēmumu pieņemšana plānošanas procesā pašvaldībā
Ingūna Urtāne, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore

Arhitekta un teritorijas plānotāja loma teritorijas attīstības plānošanā un investīciju piesaistīšanā
Māra Kalvāne, SIA „METRUM” plānošanas projektu vadītāja

Rīgas pilsētas pašvaldības un uzņēmēju sadarbība: nosacījumi, virzieni, iespējas
Dzintars Balodis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i.

Tiesiskās paļāvības principa ievērošanas problemātika NĪ attīstības jomā
Andis Kublačovs, SIA „Linstow Center Management” projektu direktors

Investīcijas infrastruktūrā - instruments investoru piesaistei
Raivis Bremšmits, VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors

Pašvaldības un attīstītāja sadarbība – projekta pievienotā vērtība
Ben Elder, RICS Global Director of Valuation and EQS

A_24