Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Komerciālās būves /

Tirdzniecība

Nekustamā īpašuma vērtības rādītāji ir cena, par kādu tas visdrīzāk tiks pārdots, un cena, par kādu tas visdrīzāk tiks nopirkts. Abu iesaistīto pušu kompromiss - pārdošanas, pirkšanas cena - ir nekustamā īpašuma tirgus vērtība.

Īpašuma tirgus vērtību ir iespējams noteikt veicot matemātiskus aprēķinus, kas balstīti uz ekonomiskajām tendencēm un raksturo identiskus vai līdzīgus nekustamos īpašumus noteiktā laika periodā. Komercbūvju pārdošanas vai nomas gadījumos ir svarīgi noteikt īpašumam atbilstošu cenu, kad pārdevējs iegūtu visaugstāko finansiālo labumu.

Metrum , ar saistīto uzņēmumu palīdzību,  veic īpašumu vērtēšanu , tirdzniecību un praktiski visus citus darījumu, kas saistīti ar nekustamo īpašumu.

business_deal_metrum_trade