Teritorijas un attīstības plānošana

Pakalpojumi / Teritorijas un attīstības plānošana /

Trokšņu karšu izstrāde

Trokšņu kartes var noteikt autoceļiem – ielām, šosejām, kā arī rūpnīcām, dzelzceļiem, lidostu teritorijām. Tās galvenokārt izmanto sabiedrības informēšanai par konkrētu situāciju kādā teritorijā, datu iegūšanai rīcības plānu izstrādei , kā arī citiem mērķiem, kas saistīti ar trokšņu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Mēs izstrādājam trokšņu kartes, ņemot vērā apstākļus, kas attiecas uz trokšņu avotu un kas attiecas uz trokšņu izplatību apkārtējā vidē. Tāpat analizējam ģeogrāfiskos apvidus datus (attālumu no trokšņa avota, zemes segumu, atstarošanos), meteoroloģiskos datus un atmosfēras absorbciju, kā arī visus parametrus, kas attiecas uz trokšņa avotu.

metrum_sound_card_noise_map_metrum