Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023. gadam izstrāde

Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023. gadam izstrāde

Kandavas novada teritorijas plānojuma izstrāde sākta 2010.gada maijā. To, sadarbībā ar Kandavas novada pašvaldību, veica SIA „Metrum” Rīgas biroja darbinieki teritorijas plānotājas Ilze Circene vadībā.

Kandavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam tika apstiprināts 2011.gada 30.novembrī Kandavas novada domes sēdē, izdodot teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Kandavas novada domes saistošos noteikumus Nr.19.

Kandava

Aicinām iepazīties ar apstiprināto Kandavas novada teritorijas plānojumu 2011.–2023.gadam:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Kandavas novada topogrāfiskā karte

Kandavas novada teritorijas pašreizējā izmantošana

Kandavas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Kandavas pilsētas teritorijas pašreizējā izmantošana

Kandavas pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Cēres ciema teritorijas pašreizējā izmantošana

Cēres ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Grenču ciema teritorijas pašreizējā izmantošana

Grenču ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Matkules ciema teritorijas pašreizējā izmantošana

Matkules ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Valdeķu ciema teritorijas pašreizējā izmantošana

Valdeķu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Vānes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana

Vānes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Zantes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana

Zantes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Zemītes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana

Zemītes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Jautājumus par plānojuma izstrādi iespējams adresēt Kandavas novada pašvaldībai vai arī teritorijas plānotājai Ilzei Circenei (e-pasts ilze.circene@metrum.lv, tālrunis 67860317).