Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Paziņojums par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi

Paziņojums par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi

Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz 2016.gada 21.aprīļa Rēzeknes pilsētas domes sēdē Nr.85 pieņemto lēmumu Nr.1568 “Par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar 28.10.2016. noslēgto līgumu Nr.3.7.8.2/24; Nr.90-16-00025 Rēzeknes teritorijas plānojumu izstrādā SIA METRUM.

Rēzeknes pilsētas domes pieņemtais lēmums Nr.1568 “Par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” pieejams Rēzeknes pilsētas domes tīmekļa vietnē: www.rezekne.lv un SIA METRUM tīmekļa vietnē www.metrum.lv .