Zemes ierīcības inženieris (mērnieks)

1488_Metrum_vakance_alt_2kopa_2